Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

XXII OZSA

XXII Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki w Siedlcach odbędzie się w formie zdalnej
16-17 kwietnia 2021 r.

 Wszystkich zainteresowanych odsyłam do oficjalnej strony dotyczącej konferencji, a także facebook'a.

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów