Studenckie Koło Naukowe Archiwistów

O nas w źródłach i litereturze

W tym miejscu dowiesz się więcej o SKNA – o jego historii i działalności w poprzednich latach. Poniżej zamieszczona została lista artykułów, a także różnego typu innych źródeł z informacją o ich dostępności lub linkiem do zawartości.

Internetowa Kronika Koła z lat akademickich 1994-1995, 1998-1999, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2019-2020

Kronika Koła w formie księgi z lat 1967 – 1979 (fragment)

Statut SKNA z dnia 3 marca 1998 r.

Statut SKNA z dnia 18 marca 2010 r.

Statut SKNA przy UMK z dnia 7 stycznia 2013 r.

Statut SKNA przy UMK z dnia 27 listopada 2013 r.

Statut SKNA przy UMK z dnia 14 grudnia 2020 r. (aktualny)

Solarz Jędrzej „Akta Studenckiego Koła Naukowego Archiwistów przy UMK w Toruniu" (referat w ramach XXI OZSA)

Strona internetowa SKNA, wersja z 2004 r. stworzona przez Radosława Michalaka (byłego Prezes SKNA)

Strona internetowa SKNA, wersja z 2007 r. stworzona przez Piotra Nowaka (byłego zastępcę Prezesa SKNA)

Strona internetowa SKNA wersja z 2011 r.

"Toruński uniwersytecki ośrodek badań archiwalny i kształcenia archiwistów w 60. roku swojego istnienia", oprac. W. Chorążyczewski (fragment o SKNA)

Wcześniejszy wzór logo SKNA

Zaproszenia i plakaty imprez organizowanych przez SKNA (2015-2019)

Studenckie Koło Naukowe Archiwistów